Πέμπτη, 19 Νοεμβρίου 2009

before our innocence was lost you were always one of those blessed with lucky sevens and the voice that made me cry.


Δεν υπάρχουν σχόλια: