Παρασκευή, 12 Μαρτίου 2010

Le Fabuleux destin d' Amelie Poulain

Man in photo: She is in love.
Nino Quincampoix: I don't even know her!
Man in photo: Oh, you know her.
Nino Quincampoix: Since when?
Man in photo: Since always.
Man in photo: In your dreams.

Δεν υπάρχουν σχόλια: