Παρασκευή, 2 Ιουλίου 2010

And I believe in Love
And I know that you do too
And I believe in some kind of path
That we can walk down, me and you
So keep your candle burning
And make her journey bright and pure
That she will keep returning
Always and evermore

 

Δεν υπάρχουν σχόλια: